கிளிநொச்சி, பன்னங்கண்டி பிரதேசத்திலிருந்து பதின்ம 19வயது சிறுமியொருவரது சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.