உங்கள் கருத்து

அறிவுப்புகள்

 

மீடியாக்கள்

எம்மவர் செய்திகள்

அ. மி. த. க. பாடசாலை இடம்பெற்ற நவராத்திரி பூசை..புகைப்படங்கள்

யா/பண்ணகம் வடக்கு அ. மி. த. க. பாடசாலையில் இடம்பெற்ற நவராத்திரி பூசை..புகைப்படங்கள் மேலும்

ஆறுமுகாவித்தியாசாலையில் இடம்பெற்ற நவராத்திரி பூசை..புகைப்படங்கள்

யா/சுழிபுரம் வடக்கு ஆறுமுகாவித்தியாசாலையில் இடம்பெற்ற நவராத்திரி பூசை..புகைப்படங்கள்
மேலும்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி 9ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி விழா பூசை விபரம்
1ம்பூசை * தரம்10* ஆ.சிவானந்தன்-(கணிதபாடஆசிரியர்)
2ம்பூசை* தரம்08* ஆசிரியர் ர.ஜெயராணி-(வரலாறு ;சுகாதாரம்)
3ம்பூசை* தரம்05* ஆசிரியர் தி.தினியா(சகலபாடங்களும்) மேலும்

ஞானவேலாயுத சுவாமி ஆலய மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற வாணிவிழா படங்கள்.பகுதி-01

வாணிவிழா 2015 ஞானவேல் விளையாட்டு கழகம் ,எம்மூர் சனசமூக நிலையங்கள், கல்வி நிலையங்கள், கழகங்கள் ,காலையடி இணையமும் இணைந்து ஒற்றுமையாக கூடி முன்னெடுத்த வாணி மேலும்

ஞானவேலாயுத சுவாமி ஆலய மண்டபத்தில் இடம்பெற்ற வாணிவிழா படங்கள்.பகுதி-02

வாணிவிழா 2015 ஞானவேல் விளையாட்டு கழகம் ,எம்மூர் சனசமூக நிலையங்கள், கல்வி நிலையங்கள், கழகங்கள் ,காலையடி இணையமும் இணைந்து ஒற்றுமையாக கூடி முன்னெடுத்த வாணி விழா மேலும்

மரண அறிவித்தல் செல்லைய்யா -பாலசிங்கம் 21.10.2015

மரண அறிவித்தல் செல்லையா -பாலசிங்கம் 21.10.2015 மேலும்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி 8ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி 8ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

மேலும்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி 8ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி விழா பூசை விபரம்
1ம்பூசை * தரம்10* ஆ.சிவானந்தன்-(கணிதபாடஆசிரியர்)
2ம்பூசை* தரம்08* ஆசிரியர் ர.ஜெயராணி-(வரலாறு ;சுகாதாரம்) மேலும்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி 7ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி 7ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

மேலும்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி 7ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி விழா பூசை விபரம்
1ம்பூசை * தரம்10* ஆ.சிவானந்தன்-(கணிதபாடஆசிரியர்)
2ம்பூசை* தரம்08* ஆசிரியர் ர.ஜெயராணி-(வரலாறு ;சுகாதாரம்) மேலும்

ஞானவேல் விளையாட்டு கழகம் நடாத்தும் – வாணிவிழா – 2015 அழைப்பிதழ்

ஞானவேல் விளையாட்டு கழகம் நடாத்தும் – வாணிவிழா – 2015 அழைப்பிதழ். எம்மூர் சனசமூக நிலையங்கள், கல்வி நிலையங்கள், கழகங்கள், மன்றங்கள் , இணையங்கள் ஒன்றுகூடி இணைந்து ஒற்றுமையாக வாணிக்கு விழாவெடுக்கும் இந் நிகழ்வில் ஊர்மக்கள் அனைவரையும் கலந்து சிறப்பிக்கும் வண்ணம் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் மேலும்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி 6ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி 6ம்பூசை..புகைப்படங்கள்

மேலும்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி 6ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி விழா பூசை விபரம்
1ம்பூசை * தரம்10* ஆ.சிவானந்தன்-(கணிதபாடஆசிரியர்)
2ம்பூசை* தரம்08* ஆசிரியர் ர.ஜெயராணி-(வரலாறு ;சுகாதாரம்) மேலும்

யா/பண்ணகம் வடக்கு அ. மி. த. க. பாடசாலை பரிசளிப்பு விழா அழைப்பிதழ் – 2015

யா/பண்ணாகம் வடக்கு அ.மி.த.க. பாடசாலையின் 2015 ஆண்டின் பரிசளிப்பு விழா எதிர்வரும் நொவெம்பர் மாதம் 04ஆம் திகதி பாடசாலையின் பிரதான மண்டபத்தில் அதிபர் திரு ஸ்ரிபன் றெக்ஸ் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெறவுள்ளது. மேலும்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி 5ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி 5ம்பூசை..புகைப்படங்கள் மேலும்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி 5ம் பூசை..புகைப்படங்கள்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி விழா பூசை விபரம்
1ம்பூசை * தரம்10* ஆ.சிவானந்தன்-(கணிதபாடஆசிரியர்)
2ம்பூசை* தரம்08* ஆசிரியர் ர.ஜெயராணி-(வரலாறு ;சுகாதாரம்) மேலும்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி விழா பூசை..புகைப்படங்கள்

காலையடி ஞானவேல்லாயுத ஆலைய நவராத்திரி விழா பூசை..புகைப்படங்கள், மேலும்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி விழா பூசை..புகைப்படங்கள்

பண்மக்கள் இலவச கல்விக்கூட நவராத்திரி விழா பூசை விபரம் மேலும்

நவராத்திரி விழா 2015‏பண் தமிழ் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் நோர்வே

நவராத்திரி விழா 2015‏பண் தமிழ் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் நோர்வே மேலும்

காலையடி , பனிப்புலம். சாந்தை, காலையடி தெற்கும் ,இணைத்து நடத்தும் ,photos

காலையடி, அம்பாள்,சனசமூக நிலையம் ,சாந்தைசித்தி விநாயகர் , காலையடி தெற்கும் ,இணைத்து நடத்தும் , photo மேலும்

புகழுடன் வாழ்வோம் !நக்கீரன்

12118956_822011101250127_1694757880362464715_n மேலும்

நவராத்திரியை முன்னிட்டு காலையடி இணையம் நடாத்தும் சைவசமயப்பரீட்சை.படங்கள்

நவராத்திரியை முன்னிட்டு காலையடி இணையம் நடாத்தும் சைவசமயப்பரீட்சை தரம் 5-11 வரை 12:10:2015 அன்று பண்மக்கள் இலவசகல்விக்கூடத்தில் இடம் பெற்றபுகைப்படங்கள் மேலும்

பண் மக்கள் இலவச கல்விக்கூடத்தில் நடைபெறுற்ற ஆசிரியர் தின புகைப்படங்கள்.

பண் மக்கள் இலவச கல்விக்கூடத்தில் நடைபெறுற்ற ஆசிரியர் தின புகைப்படங்கள். இவ் விழாவினை முற்றுமுழுக்க கல்விக்கூட மாணவர்களினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு நடத்தப்பட்டது.இவ் விழாவில் அனைத்து ஆசிரியர்களும் கௌரவிக்கப்பட்டனர். மேலும்

யா /சுழிபுரம் வடக்கு ஆறுமுகாவித்தியாசாலையில் இடம்பெற்ற பரிசளிப்புப்.படங்கள்

யா /சுழிபுரம் வடக்கு ஆறுமுகாவித்தியாசாலையில் 08-10-2015 அன்று இடம்பெற்ற பரிசளிப்பு விழா புகைப்படங்கள் . மேலும்

மேலும்

மேலும்

மேலும்

மேலும்

மேலும்

மேலும்

மேலும்

மேலும்

Browse நினைவஞ்சலி

மேலும் →

சிறு துளி பெரு வெள்ளம். இலங்கையில் போரினால் பாதிக்கபட்ட தமிழர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பணிக்கு நீங்களும் உதவலாம் . பாதிக்கபட்டவர்களுக்கு ,நீங்கள் வழங்கும் அன்பளிப்புக்களை paypal மூலம் செலுத்த முடியும் . donate என்ற வார்த்தையில் க்ளிக் பண்ணுவதன் மூலம் நீங்கள் படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து உங்கள் உதவிகளை வழங்கலாம். நீங்கள் வழங்கும் சிறு நிதியும் பெரும் உதவியாக அமையும். உங்கள் உதவிகளுக்கு மனப்பூர்வமான நன்றிகள். Small drop Big Flood To work to improve the lives of Tamils in Sri Lanka, you can help victims of war. Affected for contributors to provide you with paypal You can also pay by. by continuing to donate, click on the word You can help by offering you some money for you to fill out form will be of great help. Sincere thanks for your help.

 

உதவும் கரங்கள் மூலமாக துவிச்சக்கர வண்டிகளை மாணவர் களுக்குவழங்குதல்.