உங்கள் கருத்து

  அறிவுப்புகள்

   

  மீடியாக்கள்

  helping a poor family with a rough background. photos and videos

  during the big War in Sri Lanka in 2009 Mrs. ravichandran rajasvari lost her husband, he was killed during the war and then the family struggled with food and struggled to find a place to live. MRS rajasvari has three young children who cannot afford to attend school. she have had it that way for several years. after a few years she heard about our organization and therefore asked us for help, so that she can start a new life. after she asked us for help then we contacted her immediately, we asked her what she needed help with, she wanted to work and make money for her children so that they can live a good life further.

   

  we helped her by providing her with 2 large dairy cows that can milk up to 10 liters a day. By doing so, she earns about 1000 rupees a day. because the school is so far away from them we bought a bicycle for the whole family so that the children can go to school. we also bought food that lasts for the whole family for two whole weeks and in addition we bought kitchen utensils so the mother can cook for the family. the one who paid all this was a family from canada called vijitha, rathakrishnan. they have a daughter who is 21 years old who got 200,000 rupees for her birthday and would like to use it for something useful and therefore gave away all of her birthday money to Mrs. rajasvari. we hope from now on that they live a good life and that our help is good enough for them. if you want to watch some videos of this then you can watch it down there.

  432

  மேலும்

  மேலும்

  மேலும்

  மேலும்

  மேலும்

  மேலும்

  மேலும்

  மேலும்

  நினைவஞ்சலி

  மேலும் →

  சிறு துளி பெரு வெள்ளம். இலங்கையில் போரினால் பாதிக்கபட்ட தமிழர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பணிக்கு நீங்களும் உதவலாம் . பாதிக்கபட்டவர்களுக்கு ,நீங்கள் வழங்கும் அன்பளிப்புக்களை paypal மூலம் செலுத்த முடியும் . donate என்ற வார்த்தையில் க்ளிக் பண்ணுவதன் மூலம் நீங்கள் படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து உங்கள் உதவிகளை வழங்கலாம். நீங்கள் வழங்கும் சிறு நிதியும் பெரும் உதவியாக அமையும். உங்கள் உதவிகளுக்கு மனப்பூர்வமான நன்றிகள். Small drop Big Flood To work to improve the lives of Tamils in Sri Lanka, you can help victims of war. Affected for contributors to provide you with paypal You can also pay by. by continuing to donate, click on the word You can help by offering you some money for you to fill out form will be of great help. Sincere thanks for your help.

   

  உதவும் கரங்கள் மூலமாக துவிச்சக்கர வண்டிகளை மாணவர் களுக்குவழங்குதல்.